Коучингът открива кое е наистина важно за нас

Austin-Career-Coaching-590x300

Коучингът е относително ново, но бързо навлизащо в България явление. Много хора не знаят какво да вложат в понятието…

Въпреки че за коучинг се говори все по-често през последните години, това е сравнително нов метод, който все още не е достатъчно познат в нашата страна. Действително голяма част от хората не знаят какво стои зад термина „коучинг“, друга, немалка част, бъркат коучинга с нов вид психотерапия, обучение, консултиране, менторство…

Връзката с тези методи е, че коучингът цели да ни помогне да се развиваме, да постигаме цели в различни области на личния или професионалния ни живот, да откриваме и да учим нови неща, да се чувстваме добре и да сме удовлетворени… Разликата е, че коучингът работи със здрави хора, които искат да променят или да постигнат нещо, като, без да дава съвети или готови решения, коучингът помага на всеки сам да намери най-доброто за себе си решение. Коучингът е силно ориентиран към резултат метод, който разчита и разкрива личния ни потенциал.

На английски думата „коуч“ означава треньор, използва се също и за големи автобуси. Като коуч аз съм нещо като личен треньор по постигане на цели. Образно казано, чрез коучинга помагам на хората да се придвижат от мястото, където се намират в момента в живота си до там, където наистина искат да бъдат. Коучингът поставя фокус върху значимостта на това да открием кое енаистина важно за нас, кои са нещата, които ни правят щастливи; помага ни да превърнем мечтите си в конкретни цели, да си съставим план и да предприемем действия и така стъпка по стъпка, подкрепяни, насърчавани и дори провокирани от коуча си да осъществим целите си и да постигнем живот, който ни удовлетворява.

Какво представлява една консултация с коуч? Колко продължава срещата? Колко срещи са препоръчителни?

Коучингът всъщност протича като серия от сесии – разговори между коуча и клиента. Като клиентът може да е както един човек, така и група или екип. Продължителността на сесията може да варира (обикновено между 30 и 120 мин) в зависимост от целите, заетостта и предпочитанията. Най-често сесиите са по 60 мин. Честотата също се договаря, като варира най-често от една сесия на седмица до една сесия на месец. Колко сесии ще са необходими, зависи отново от казуса, както и индивидуалното темпо на клиента. Възможно е да постигнете желания резултат само за една сесия (например скоро това се случи с клиентка, която искаше да вземе решение дали да приеме предложение за нова работа или да остане на старото си място) или пък да работите месеци (ако например целта Ви е да стартирате нов собствен бизнес).

По време на всяка сесия фокусът е върху зададена от клиента тема – нещо, което той/тя иска да постигне, да промени, да преодолее и т.н. Коучингът успешно се прилага за всяка една област от живота ни, така че и темите могат да са много разнообразни. Като примери мога да посоча:

 • Вземане на решения и важен избор
 • Поставяне и постигане на цели във всяка област на живота
 • Разширяване на възможностите за професионално и кариерно развитие
 • Разрешаване на вътрешни конфликти
 • Повишаване на самочувствието
 • Намиране на баланс между работа и личен живот
 • Повишаване на себепознанието
 • Намаляване на стреса
 • Подобряване на уменията за общуване
 • Подобрения по отношение на здравето и физическата форма, включително отслабване
 • Подобряване на семейните отношения
 • Подобряване на взаимоотношенията с прекия ръководител или колегите
 • Преустановяване на вреден навик

По време на самите сесии коучът използва различни модели и техники и подпомага клиентът да формулира конкретна цел и да си направи план за постигането й, да анализира ситуацията, в която се намира в момента и възможностите пред себе си и да се ангажира с конкретни действия, които ще изпълни до следващата сесия и които ще го доближат до целта. Реалната промяна се случва между самите сесии. Коучингът помага на клиента да планира и проследява напредъка си и тъй като клиентът поема ангажимент пред себе си и пред своя коуч, това засилва мотивацията и усещането за лична отговорност както за предприетите, така и за отложените действия. Всяка следваща сесия започва с обсъждане на това как и до колко са изпълнени поетите ангажименти и продължава със следваща стъпка към целта. Темпото, с което клиентът напредва към собствената си цел изцяло зависи от неговите предпочитания и възможности в момента.

Има ли видове коучинг?

Има различни видове коучинг. От една страна в зависимост от това в какъв формат протича коучинга има:

 • Индивидуален коучинг – когато клиентът е едно лице
 • Групов коучинг – когато се работи едновременно с група, като всеки отделен участник търси индивидуално решение за себе си (например отслабване или отказване на цигари)
 • Екипен коучинг – работи се с екип, който заедно трябва да намери общо решение на даден казус
 • Корпоративен коучинг – клиентът е дадена компания, а коучваният е служител или екип на компанията

От друга страна, може да се говори за видове коучинг в зависимост от областта или темата, върху която се работи (например кариерен коучинг, здравен коучинг, коучинг за родители, за тийнейджъри, за мениджъри…), но тъй като, както споменах вече коучингът има приложение във всяка област няма да мога да изредя всички видове.

Кой би могъл и кой би трябвало да поиска консултация с професионален коуч?

Коучингът е средство за личностно развитие и аз смятам, че би могъл да е полезен на всеки от нас. Особено полезно е да се обърнем към коуч в ситуации и периоди от живота ни, когато търсим или сме изправени пред промяна или когато ни липсва посока или смисъл. Коучингът е за всеки, който иска нещо повече или нещо различно от живота си, за всеки, който знае какво иска и още повече за всеки, който няма представа какво точно иска или какво точно му липсва.

Какви са качествата на добрият коуч?

Добрият коуч задължително трябва да е квалифициран да предоставя коучинг услуги. Добрият коуч е този, който успява да ни предразположи да се доверим и които създава усещане за сигурна среда, за да можем споделяме, разкриваме себе си и да експериментираме по време на коучинг сесиите. Добрият коуч изслушва с интерес, внимание и уважение всяко наше преживяване, мнение, опасение, без да дава оценки и да споделя лични становища. Той забелязва и това, което не казваме и ни окуражава да го извадим на повърхността. Добрият коуч ни подкрепя и насърчава, окуражава и провокира и всичко това единствено с цел да ни подпомогне.

Как потенциалните клиенти да се ориентират сред офертите за този тип консултиране, т.е. как да си изберат личен коуч?

За съжаление, тъй като коучинг професията е млада, за нея все още няма задължителни общоприети образователни стандарти. В нашата страна няма и каквито и да е регулации – т.е. можете да попаднете на предложения за коучинг от хора, които не са квалифицирани да предлагат тази услуга.

За това, когато избирате коуч, на който да се доверите, е важно да проверите дали той/тя е преминал специализирано обучение, с каква продължителност е обучението и дали дава сертификат или диплома (по-високото ниво), акредитирана от някоя от големите международни коучинг асоциации. Наличието на международна акредитация на коуча се счита за гаранция за качество.

Преди около година създадохме Коучинг асоциация България и една от целите на сдружението е именно да създаден общ Регистър на квалифицираните коучове в България. Надявам се скоро да можем да се похвалим с изчерпателен списък, който да е полезен за желаещите да открият своя коуч.

Източнк: Да живееш във Велико Търновo

Ако Ви е харесала статията и Ви е била полезна, моля споделете я с Вашите приятели и гласувайте за нашия сайт от лайк бутона в дясната колона и бгТоп бутона най-долу! Благодарим Ви!

Ако Ви е харесала статията, моля споделете я и гласувайте за нашия сайт от лайк бутона в дясната колона и бгТоп бутона най-долу! Благодарим Ви!

Вашият коментар