“Натура 2000“ стана на 25 години

България продължава да е в топ 3 на държавите с най-много защитени зони

“Натура 2000“ стана на 25 години

На 21 май отбелязахме 25-тата годишнина от създаването на програма LIFЕ на Европейския съюз и на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000. От 21 май 1992 г. всички те успешно допринасят за опазването на нашето европейско природно богатство.

Програма LIFE е финансовият инструмент на ЕС, който подкрепя европейски проекти за опазване на околната среда, природата и борбата с климатичните промени. От създаването си досега LIFE е съфинансирала повече от 4300 проекта. Проектите по компонент “Природа и биологично разнообрази” имат за цел подобряване на опазването на застрашени видове и местообитания. По този начин се подпомага прилагането на Директивите за птиците и местообитанията и изграждането на мрежата от защитени зони “Натура 2000”. Със своите повече от 27 000 зони, мрежата Натура 2000 е едно от най-впечатляващите постижения на ЕС в областта на природозащитата.

У нас обхватът на мрежата покрива 34,4% от територията на страната. България е трета по относителна площ на Натура 2000 в Европа след Словения (37,85%) и Хърватска (36,58%). Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) има ключова роля за въвеждането на Натура 2000 в страната, специално по отношение на зоните за птиците, както и за отстояването на статута на тези територии пред държавните институции.

От 2009 г. БДЗП е водещ или асоцииран партньор в общо 12 LIFE проекта, които съсредоточават усилия в опазването на видове като царския орел, ловния сокол, египетския, белоглавия и черния лешояд, червеногушата гъска, малкият креслив орел, малката белочела гъска и др., както и на важните за тях места. Основните заплахи, с които проектите се борят, са загубата на местообитания, отровите, бракониерството, токовите удари в следствие на блъсък с необезопасени електрически стълбове в сътрудничество с електроразпределителните компании.

Проектът LIFE “Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” (LIFE 07 NAT/BG/000068), в който БДЗП е водеща организация, е първият български проект по Програма LIFE на ЕС. Той е отличен с редица международни признания: награден e като един от петте “Най-добър от най-добрите” LIFE проекти в категорията “Природа” за 2014 г., като получи и наградата Натура 2000, както и наградата за добри практики на Renewable Grid Initiative. Tази година проектът е сред номинираните за най-добър от стартирането на програма LIFE досега. Номинациите са част от честването на 25-годишнината на програма LIFE на ЕС, като резултатите ще бъдат обявени на специална церемония на 30 май в Брюксел.

С наградата Натура 2000 бяха отличени още два проекта, в които БДЗП участва като партньор – проект “За Балкана и хората” в категорията “Социално-икономически ползи” и проект “Опазване на местообитанията на най-рядката европейска водолюбива птица – малката белочела гъска” – в категория “Трансгранично сътрудничество”.

Източник: inews.bg

Ако Ви е харесала статията и Ви е била полезна, моля споделете я с Вашите приятели и гласувайте за нашия сайт от лайк бутона на фейсбук и БГ топ! Благодарим Ви!

BGtop

 

Ако Ви е харесала статията, моля споделете я и гласувайте за нашия сайт от лайк бутона в дясната колона и бгТоп бутона най-долу! Благодарим Ви!

Вашият коментар